New colleague at Insicon

May 9, 2017

Vår kund och partner ICA Försäkring har precis lanserat sin barnförsäkring. Insicon är glädjande nog delaktiga genom försäkringssystemet Insicon i2i, som bistår med distribution och administration av produkten. Även ICA Försäkrings övriga produkter hanteras av försäkringssystemet Insicon i2i. Läs mer på www.icaforsakring.se.

Keep an Eye on us!